Luật hóa xử lý nợ xấu: Đảm bảo dòng vốn thông suốt

TS. Nguyễn Trí Hiếu đề nghị phải có sự vào cuộc tích cực đóng góp ý kiến của các bộ, ngành liên quan để cùng với NHNN sớm hoàn tất báo cáo lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình tại kỳ họp Quốc hội năm sau. Theo đó, mới có thể thông qua luật trước khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực.