Thị trường tiền tệ tháng 4: NHNN liên tục bơm tiền ngắn hạn, lãi suất huy động tăng, VND mất giá 0,53%

Theo dự báo của BVSC, lãi suất có thể tiếp tục tăng nhẹ, còn tỷ giá sẽ không biến động quá lớn trong thời gian tới.