Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao

Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao, do đó, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp.