qc

Đầu tư vào đâu khi lạm phát tăng?

Chuyên gia cho rằng, lãi suất tăng sẽ không ảnh hưởng đến ngân hàng, tuy nhiên không vì thế mà nhà băng "miễn nhiễm" với lạm phát. Kết quả kinh doanh cũng như cổ phiếu của một số ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.