Cảnh báo tình trạng nhân viên ép khách mua bảo hiểm: Các ngân hàng lãi lớn như thế nào từ bán bảo hiểm?

Từ một mảng kinh doanh thứ yếu, bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) đang trở thành nguồn thu quan trọng bậc nhất trong mảng dịch vụ của các nhà băng Việt.