qc

Nhìn từ lạm phát Mỹ tăng cao nhất ba thập kỷ và vàng lên cơn sốt giá

“Chỉ tính từ năm 1990 đến nay, giá vàng đã tăng tới hơn 40 lần, một con số đáng suy ngẫm”, chuyên gia nói.