Có nên tiếp tục đầu tư vàng khi giá đang giảm?

Những thông tin về vắc xin phòng Covid-19 đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Từ mức cao kỷ lục vào đầu tháng 8/2020, vàng đã mất hơn 10% giá trị. Còn tính từ thời điểm có công bố đầu tiên về thành công cảu vắc xin Covid-19 (của Pfizer và BioNTech) đến nay, giá vàng đã mất khoảng 6%.