Một ngân hàng vừa tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng đã chào bán thành công 478,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Theo đó, vốn điều lệ tăng lên hơn 20.000 tỷ đồng.