Dự báo nhu cầu vàng ở Châu Á còn lâu mới hồi phục hoàn toàn

Dòng chảy vàng từ phương Đông sang phương Tây đã chậm lại đáng kể do đại dịch Covid-19.