Lực đẩy cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu CTG, BID, VCB tăng giá và thanh khoản sau khi tháo gỡ được pháp lý để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Các cổ phiếu chuyển sàn được hỗ trợ bởi thông tin chấp thuận niêm yết.