Lạm phát kỷ lục nhưng Mỹ sắp soán ngôi Trung Quốc về tăng trưởng

Tăng trưởng của Mỹ vượt qua Trung Quốc lần đầu tiên kể từ năm 1976 bất chấp lạm phát đang rất cao.