Giáo sư Harvard dự báo ông Biden sẽ đưa Mỹ quay lại TPP nếu đắc cử

TPP là "di sản" của chính quyền ông Obama nhưng chưa bao giờ được Quốc hội Mỹ thông qua dù tháng 2/2016, 12 nước thành viên đã ký vào hiệp định này.