CNBC: Mỹ ưu tiên gì trong chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam và Singapore?

Việc Phó Tổng thống Mỹ Kalama Harris tới Singapore và Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên của bà tới Đông Nam Á phản ánh rõ rệt ưu tiên của Mỹ với các cơ hội kinh tế và an ninh khu vực.