Những "ông già bà cả" tại bang chiến trường Florida có thể chìa khóa cho cuộc bầu cử năm 2020

Những người từng hững hờ bỏ phiếu cho Trump vào cuộc bầu cử năm 2016 nói rằng họ sẽ không chọn lựa lại đương kim Tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay.