Những 'chấn động' trên thị trường tài chính thế giới năm 2021 (PII)

2021 cảm tưởng như là một năm rất dài của thị trường tài chính thế giới, với nhiều sự kiện mang lại cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất thay đổi nhanh chóng của hoạt động giao dịch và đầu tư.