New York Times: Nghiên cứu cho thấy hầu hết các loại vắc xin đều "bất lực" trước Omicron

Theo New York Times, một số nghiên cứu sơ bộ mới đây cho thấy hầu hết vắc xin Covid-19 đang được sử dụng trên thế giới gần như không có tác dụng trước biến thể Omicron, nhưng mang trong mình một "vũ khí bí mật" vượt sức mong đợi còn hơn cả phòng ngừa biến thể mới.