Chân dung chàng trai 7 tuổi biết lập trình, 24 tuổi thành chủ tịch Facebook, hiện sở hữu hàng tỷ USD

Sean Parker còn được gọi là người "hiểu Facebook hơn cả Mark Zuckerberg".