Gần 100 triệu USD vừa bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch tiền số lớn nhất Nhật Bản

Sàn giao dịch tiền số Liquid của Nhật Bản vừa cho biết tin tặc đã tấn công và đánh cắp lượng tiền số trị giá 97 triệu USD.