Tin tặc đánh cắp hơn 150 triệu USD từ sàn tiền điện tử BitMart

Sàn giao dịch tiền điện tử BitMart mới đây cho biết, tin tặc đã đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền điện tử từ sàn giao dịch này.