Ngân hàng nào cho vay thêm nhiều nhất quý đầu năm?

Các ngân hàng giải ngân thêm 202.066 tỷ đồng trong quý I, gấp 2,7 lần cùng kỳ 2020.