Tại sao cứ cháy nhà ống là khó chạy thoát?

Nhà ống, nhà chỉ một lối thoát hiểm, nhà ở sâu trong hẻm nhỏ có nguy cơ thiệt mạng cao khi đám cháy xảy ra. Lựa chọn chủ động thoát hiểm hay bị động đợi người đến cứu?