Kinh nghiệm sau 10 năm đi làm: Ở gần ai sẽ trở thành phiên bản tương tự - Nhặt thóc với gà sẽ sống mãi kiếp gà hoặc tung cánh cùng đại bàng do chính lựa chọn của bạn!

Nơi làm việc là nơi tạo ra giá trị. Nếu không thể giúp đỡ lẫn nhau, thì ít nhất cũng hãy im lặng mà chăm chỉ làm việc. Đừng suốt ngày nói xấu người này người kia, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ ở môi trường làm việc, khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp.