qc

10 người giàu nhất sàn chứng khoán mất gần 50.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 7

10 doanh nhân nắm giữ khối tài sản tương ứng 10% vốn hóa toàn thị trường.