qc

Tiết kiệm tiền là cách đầu tư thần kỳ nhất: Gửi 15-20% thu nhập hàng tháng vào một tài khoản riêng và sử dụng 80% còn lại cho các chi phí khác

Khi đã không thiếu tiền, con người ta mới có thể nghĩ được tới những cái cao vời hơn tiền bạc.