10 năm và 5 thay đổi lớn của giáo dục Việt Nam: Sổ liên lạc đi vào dĩ vãng, không còn cảnh cha mẹ đưa con lên thành phố thi Đại học

10 năm qua, hòa mình vào dòng chảy thay đổi của thế giới, trường học đã có những bước tiến gì?