Áp lực đầu tàu kinh tế của TP HCM trong đại dịch

7 rưỡi tối, buổi tọa đàm giữa lãnh đạo TP HCM và các doanh nghiệp vẫn chưa thể dừng. Thành phố này vừa có một quý tăng trưởng thấp nhất 34 năm.