Dòng tiền ầm ẩm đổ vào cổ phiếu ngân hàng, LPB tiếp tục tăng kịch trần, hàng loạt mã thiết lập đỉnh mới

Nhiều cổ phiếu ngân hàng thiết lập đỉnh mới trong sáng nay như BID (49.950 đồng/cp), STB (36.100 đồng/cp), MBB (33.600 đồng/cp),…