Cổ phiếu ngân hàng vẫn có cơ hội tốt trong năm 2021

BSC cho rằng cổ phiếu ngân hàng có triển vọng tốt và sẽ tiếp tục là nhóm ngành chủ đạo, dẫn dắt thị trường tăng điểm vào nửa sau của năm 2021.