'Nặng' như cổ phiếu ngân hàng

Giá cổ phiếu vua đi xuống đồng pha với quá trình chia cổ tức khủng, pha loãng. Từ nay tới cuối năm sẽ có thêm 5 tỷ cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được bơm vào thị trường.