Triển vọng nào cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021?

Tín dụng ngân hàng trung và dài hạn khó có dư địa tăng trưởng mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn nên doanh nghiệp sẽ vẫn tìm đến kênh trái phiếu doanh nghiệp...