WB dự kiến tài trợ cho Việt Nam 7 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD trong năm tài khóa 2021

Nguồn vốn sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đô thị, năng lượng...