Ngân hàng kiên cường trước đại dịch COVID-19

Dù phải đối đầu với dịch COVID-19 kéo dài nhưng ngân hàng vẫn là một trong những ngành được các chuyên gia dự báo tăng trưởng khả quan. Trong gian khó, các ngân hàng vẫn duy trì hoạt động, tăng cường hiện đại hóa, tạo ra được nguồn thu ổn định để ưu tiên hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.