Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lại lên 600 nghìn đồng/lượng

Giá bán ra vàng SJC tại các doanh nghiệp vàng hiện phổ biến quanh mức 55,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá mua vào khoảng 400-600 nghìn đồng/lượng.