The Summit 216 phá bỏ “lối mòn” về một căn hộ hạng sang - kiến tạo chuẩn “sống xanh“ mới giữa lòng Hà Nội

Sống hòa hợp cùng thiên nhiên là một tập tính vốn có của con người nhưng xã hội càng phát triển, con người càng muốn chạy theo sự tiện lợi nhân tạo mà xa rời bản nguyên. Trở về tự nhiên, tìm lại tính cân bằng vốn có là cách để con người thích nghi trong cuộc sống hiện đại.