Thương hiệu cặp sách Việt hợp tác cùng The Walt Disney

Là một trong những đơn vị nhận ra sự quan trọng của các sản phẩm bản quyền tại Việt Nam, một thương hiệu Việt đã hợp tác cùng đơn vị truyền thông lớn bậc nhất thế giới Walt Disney.