Thất thu vì Covid-19, các startup công nghệ Đông Nam Á vẫn may mắn hơn phần còn lại của thế giới

Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ ở Đông Nam Á đã giảm 13% trong nửa đầu năm qua.