Thanh long Long An xuất khẩu sang Hà Lan

HTX Thanh long Tầm Vu ở huyện Châu Thành tỉnh Long An vừa xuất khẩu thành công 27 tấn thanh long sạch sang thị trường Hà Lan giữa lúc trên thế giới và Trung Quốc đang xảy ra dịch virus corona (covid-19).