Truy xuất nguồn gốc: Yêu cầu bắt buộc cho nông sản Việt

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc đáp ứng khả năng truy xuất nguồn gốc của nông sản cần được triển khai đối với cả nông sản phục vụ tại thị trường nội địa để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.