Bộ Công thương điều tra vụ mì Hảo Hảo, miến Good chứa chất cấm

Bộ Công thương đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook.