Bộ sách nhân sự Nhật Bản: Học cách quản lý nhân sự từ những tập đoàn hàng đầu thế giới

Bộ sách nhân sự Nhật Bản giúp người làm quản trị nhân sự, các nhà lãnh đạo, quản lý trong các công ty, tổ chức học được cách quản trị nhân sự từ các tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản và thế giới, cũng như học được cách thức kiến tạo động lực hiệu quả cho nhân viên. Bộ sách gồm 4 cuốn: Tư duy mới về quản trị nhân sự, Tầm nhìn chiến lược nhân sự, Nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên và Bí quyết thành công cho người mới đi làm.