Những startup Việt công bố gọi vốn thành công ngay đầu năm: Thương vụ lớn nhất trị giá hơn 100 triệu USD

MoMo, GoStream, Gpay và ELSA là những startup công bố nhận vốn đầu tư ngay đầu năm 2021.