Để hàng Việt được người Việt trân trọng

Tư duy “của ngon đem đi xuất khẩu, trong nước hưởng chất lượng kém hơn” đã dần trở thành câu chuyện của quá khứ khi người tiêu dùng Việt hoàn toàn có nhu cầu, có đủ khả năng tài chính để mua được những sản phẩm thuần Việt mang chất lượng quốc tế đang được định hướng quay trở lại chinh phục thị trường 100 triệu dân.