10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Có cổ phiếu tăng 90% trong 5...

Các 'tân binh' của thị trường chứng khoán là CRC, YBM và BSA đều tăng giá rất mạnh sau khi lên sàn.