Cổ đông lớn thoái lượng cổ phiếu ‘khủng’ tại Thành Thành Công – Biên...

Sở hữu của Betrimex giảm từ hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15,37% xuống còn gần 56 triệu cổ phiếu, tương đương 11,29% số lượng cổ phiếu lưu hành của SBT.

10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Có cổ phiếu tăng 90% trong 5...

Các 'tân binh' của thị trường chứng khoán là CRC, YBM và BSA đều tăng giá rất mạnh sau khi lên sàn.