Cổ đông lớn nhất của VietCapital Bank và nỗ lực xử lý nợ xấu...

Cổ đông của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) mà bài viết này muốn đề cập là Công ty cổ phần...

Huy động 60 tỉ đô la tiền nhàn rỗi trong dân: Sai ngay từ...

Vì cho rằng người dân đang trữ một lượng vàng 'nhàn rỗi' lớn, ước tính đến 500 tấn, nên câu chuyện huy động vàng trong dân để phát triển kinh tế đã được 'xới đi xới lại' từ nhiều năm nay để rồi đâu vẫn còn nguyên đó.

Chuyên gia đề xuất 4 giải pháp thu hút 60 tỉ đô la trong...

Chính phủ cần tạo ra nhiều hơn các kênh đầu tư chính thống, uy tín đồng thời kiểm soát lạm phát, cải thiện môi...

KCN Phong Phú: Hình bóng ‘người cũ’ Trầm Bê và ‘thế lực’ tại VietCapital...

Trước nay, người ta nhắc nhiều tới vai trò của bà Nguyễn Thanh Phượng tại VietCapital Bank. Dù vậy, ít ai biết rằng...