ĐHĐCĐ bất thường VIB: Thông qua trích 700 tỷ lãi lũy kế bổ sung quỹ đầu tư phát triển

Cổ đông của VIB đã thông qua việc trích 700 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế tại thời điểm 30/11/2017 bổ sung quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.

Ngày 30/12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 để thông qua phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 30/11/2017 để bổ sung quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ với số tiền 700 tỷ đồng, thời gian trích trước 31/12/2017. Kết quả bỏ phiếu cho thấy cổ đông tán thành điều này với tỷ lệ 90,7%.

Theo CTCK HSC, ý định của HĐQT VIB là giữ lại phần lớn (nếu không phải là toàn bộ) lợi nhuận sau thuế năm 2017 để bù đắp cho tác động từ việc mua cổ phiếu quỹ lên hệ số CAR. Và bằng cách phân bổ phần lớn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vào quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, ngân hàng cũng có thể sử dụng nguồn vốn này để mở rộng kinh doanh, hệ thống và cải thiện công nghệ.

Trước đó, vào đầu tháng 10, cổ đông ngân hàng đã chấp thuận kế hoạch mua lại tối đa 10,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với điều kiện tất cả các hệ số an toàn của ngân hàng (đặc biệt là hệ số CAR) đều đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu.

Sau khi cân nhắc các yếu tố, từ ngày 1/11-31/11 VIB chỉ mua lại 33,8 triệu cổ phiếu, giảm 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá mua bình quân là 22.500 đồng/cp. Sau khi chi mua cổ phiếu quỹ, vốn chủ sở hữu (vào cuối quý III/2017) giảm 8,53%.

Bên cạnh đó, VIB cũng đưa ra thông báo hoàn thành phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp kỳ hạn 5 năm và 7 năm.

Đồng thời, nhà băng này cũng được nhận gói tài trợ trị giá 185 triệu USD kỳ hạn 5 năm vào tháng trước, bao gồm 100 triệu USD từ IFC và 85 triệu USD cho vay hợp vốn từ ba ngân hàng quốc tế gồm Ngân hàng Cathay United, Ngân hàng Công thương Trung Quốc – Chi nhánh Hồng Kông và Ngân hàng Kiatnakin Thái Lan. VIB cho biết với khoản vay dài hạn này, VIB có thể tăng gấp đôi quy mô cho vay các DNNVV và cho vay mua nhà ở bình dân trong 5 năm tới.

Cũng theo HSC, sau 11 tháng 2017, VIB ước đạt lãi trước thuế 1.056 tỷ đồng, hoàn thành 141% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tăng 10% so với đầu năm lên 115 nghìn tỷ đồng, tổng tín dụng tăng khoảng 19% so với đầu năm đạt 80,2 nghìn tỷ đồng và tổng huy động tăng 27% đạt 77,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 11 là 2,78%, tăng nhẹ từ 2,36% vào cuối tháng 9.

Trâm Anh/NDH