Everpia phát hành hơn 10 triệu USD trái phiếu quốc tế chuyển đổi, không tài sản đảm bảo

(NDH) Sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến thời điểm trước 1 tháng đáo hạn, trái phiếu sẽ được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành cổ phiếu EVE.

Công ty cổ phần Everpia (Mã: EVE) sẽ phát hành riêng lẻ 10,1 triệu USD trái phiếu quốc tế chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Công ty chọn thị trường Hàn Quốc là nơi phát hành trái phiếu quốc tế đợt này.

Lãi suất trái phiếu 1%/năm với kỳ hạn 5 năm, kỳ tính lãi 6 tháng. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi thì Everpia sẽ thanh toán nợ gốc với lãi kép trái phiếu là 3,5%/năm.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần thành cổ phiếu EVE sau 1 năm kể từ ngày phát hành đến thời điểm trước 1 tháng đáo hạn. Giá chuyển đổi 18.245 đồng/cp. Đóng cửa ngày 15/6, cổ phiếu EVE có giá 17.900 đồng/CP.

Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

Sau 3 năm, trái chủ có quyền yêu cầu Everpia mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn theo chu kỳ 3 tháng/lần. Everpia sẽ mua lại trái phiếu kèm nợ gốc với lãi kép trái phiếu 3,5%/năm.

Trái chủ có quyền đề xuất 1 ứng viên tham gia vào HĐQT với nhiệm kỳ 5 năm.

Năm 2017, Everpia đạt lợi nhuận sau thuế gần 51 tỷ đồng, giảm 43% năm trước do phải thực hiện trích lập một số khoản mục bất thường như nộp thêm thuế cho những công nhân Hàn Quốc theo quy định, trích lập dự phòng cho các khoản vay và di dời nhà máy tại Đồng Nai. Bên cạnh đó, công ty cũng chi phí thêm cho hoạt động marketing. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,37 lần, tăng 0,21 lần so với năm trước.

Theo Khổng Chiêm/ NDH