(NDH) Tỷ suất lợi nhuận 4 tháng tiếp tục được cải thiện từ mức 16,8% của cùng kỳ năm ngoái lên đạt 17,2%.

Theo tin từ tập đoàn FPT, doanh thu 4 tháng tăng trưởng 19,4%, đạt 7.791 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.113 tỷ đồng và 887 tỷ đồng, tăng 21,2% và 22,3% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.446 đồng, tăng 21,7%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện từ mức 16,8% của cùng kỳ năm ngoái lên đạt 17,2%.

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 4.187 tỷ đồng và 536 tỷ đồng, tăng tương ứng 22,0% và 45,3% so với cùng kỳ, tương đương 100% và 112% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 3.133 tỷ đồng, tăng 38,1%; LNTT đạt 469 tỷ đồng, tăng 39,6%.

Khối viễn thông đạt 3.187 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6%, đạt 101% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 504 tỷ đồng, tăng 10,8%, tương đương 104% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 3.025 tỷ đồng và 429 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 11,9% so với cùng kỳ.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 3.327 tỷ đồng doanh thu, tăng 35,7% và 513 tỷ đồng LNTT, tăng 33,8% so với cùng kỳ. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 43% và 38% (4 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).

Bình An

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số