(NDH) PENM IV Germany GmbH & Co. KG đăng ký bán hết gần 15 triệu cổ phiếu GTN, Thành viên HĐQT Nguyễn Việt Cường đăng ký mua 300.000 cổ phiếu GIL…

CTCP GTNfoods (GTN): PENM IV Germany GmbH & Co. KG đăng ký bán toàn bộ gần 15 triệu cổ phiếu, tương đương 6% vốn công ty từ ngày 14/5 đến 11/6. Phương thức là đăng ký bán trong đợt chào mua công khai của Vinamilk.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL): Thành viên HĐQT Nguyễn Việt Cường đăng ký mua 300.000 cổ phiếu từ ngày 10/5 đến 8/6 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Hiện ông Cường có 254.180 cổ phiếu, tỷ lệ 1,33%.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu trong thời gian 13/5-11/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tổ chức này đang nắm giữ 6,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7% vốn PGI.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN): Cổ đông Huỳnh Cao Tuấn đã mua 1 triệu cổ phiếu vào ngày 2/5 để tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,5%, tương ứng với 4,54 triệu cổ phần.

CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH): CTCP Điện Lực Trung Sơn đã mua 2,2 triệu cổ phiếu từ 5/4 đến 3/5. Sau giao dịch, tổ chức này đã nắm giữ 12,7 triệu cổ phiếu, chiếm 86% vốn công ty.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Thành viên HĐQT Võ Văn Bình đã bán 150.000 cổ phiếu vào ngày 7/5. Sau giao dịch, ông Bình còn sở hữu 4,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,35%.

CTCP Vinafco (VFC): Cổ đông Huỳnh Bá Thăng Long đã mua 326.700 cổ phiếu vào ngày 6/5 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện ông Long đã sở hữu 2,1 triệu cổ phiếu, chiếm 6,3% vốn công ty.

Lan Điền

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số