HDG, IBC, DHC, SRC, NAV, TEG, ELC, ADS, TV2, TMS, VPR, BHV, EFI, CGV, XHC, LM8: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

04/07/2020 17:30

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Quỹ ngoại Wareham Group Limited đã bán 750.000 cp và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã bán 50.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 14.898.722 cp (tỷ lệ 9,6592%) xuống 13.798.722 cp (tỷ lệ 8,9461%). Giao dịch thực hiện ngày 3/7/2020.

CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC): Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2.248.300 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.884.750 cp (tỷ lệ 3,54%) lên 5.133.050 cp (tỷ lệ 6,29%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2020.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phong – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Thủy sở hữu 3,3 triệu cp (tỷ lệ 5,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DHC, cùng thời gian, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đăng ký bán toàn bộ 3.485.624 cp (tỷ lệ 6,225%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020. Quỹ ngoại Daiwa – SSIAM Vietnam Growth đăng ký bán toàn bộ 7.668.374 cp (tỷ lệ 13,695%).

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC): CTCP Tập đoàn Hoành Sơn đã mua 6.886.150 cp (tỷ lệ 24,54%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Tập đoàn Hoành Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 30/6 đến 2/7/2020.

CTCP Nam Việt (NAV): Ông Hoàng Kiều Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1,6 triệu cp. Trước giao dịch ông Phong không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 31/7/2020.

CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) đã mua 1.415.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 3,09%) lên 2.415.000 cp (tỷ lệ 7,46%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/6/2020.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Bà Phùng Thị Thịnh, mẹ ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành Viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 153.373 cp (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 5/8/2020.

CTCP Damsan (ADS): Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng ACC đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Xây dựng ACC sở hữu 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2020.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2): Ông Tạ Công Sơn, nhà đầu tư, đã bán 162.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.281.343 cp (tỷ lệ 5,34%). Giao dịch thực hiện ngày 11/3/2020.

Tiếp đó ngày 26/6/2020 ông Tạ Công Sơn bán tiếp 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 781.343 cp (tỷ lệ 3,254%).

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 9.043.363 cp (tỷ lệ 12,839%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

CTCP In và Thương mại Vina (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 189.450 cp (tỷ lệ 4,55%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

CTCP Bá Hiến (BHV): Ông Tưởng Quốc Tuấn, Giám đốc, đăng ký mua 511.711 cp. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 20/7/2020.

CTCP Đầu tư tài chính giáo dục (EFI): CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam đã bán toàn bộ 1.239.400 cp (tỷ lệ 11,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/6/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu EFI, cùng ngày, CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội đã bán toàn bộ 1.091.500 cp (tỷ lệ 10,03%) và không còn là cổ đông lớn.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Nguyễn Đình Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.026.000 cp (tỷ lệ 18,62%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Sơn Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.239.400 cp (tỷ lệ 11,39%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tùng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam (CGV): Ông Phan Thanh Liêm, Giám đốc, đăng ký mua 131.250 cp. Trước giao dịch ông Liêm không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG): Bà Phạm Thị Mỹ, vợ ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 148.659 cp. Trước giao dịch bà Mỹ sở hữu 33.881 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ông Đào Đức Chính, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 343.000 cp. Trước giao dịch ông Chính sở hữu 1.198.000 cp (tỷ lệ 5,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu XHC, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Vân Anh - em dâu ông Đào Đức Chính – đăng ký bán 343.000 cp trong tổng số 734.300 cp (tỷ lệ 3,48%) đang sở hữu.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ông Nguyễn Ngọc Đông, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.069.650 cp (tỷ lệ 11,39%). Giao dịch thực hiện ngày 29/6/2020.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế

Theo http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/hdg-ibc-dhc-src-nav-teg-elc-ads-tv2-tms-vpr-bhv-efi-cgv-xhc-lm8-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-420204784240429.htm