(NDH) Đến cuối tháng 3, nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tổ chức tín dụng là 2,02%, tăng so với con số 1,89% của cuối 2018.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết sau chất vấn. Theo số liệu của NHNN, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) xử lý được 907.300 tỷ đồng nợ xấu. Riêng trong năm 2018, số xử lý được là 163.140 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 3, nợ xấu nội bảng toàn hệ thống là 2,02%. Cuối năm 2018, tỷ lệ này là 1,89%, cuối 2017 là 1,99% và cuối 2016 là 2,46%.

Nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống là 5,88%, giảm mạnh so với 7,36% cuối 2017 và 10,08% cuối 2016.

NHNN cho biết thêm, về kết quả xử lý nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42, luỹ kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019 toàn hệ thống xử lý được 227.860 tỷ nợ xấu. Trong đó, phần xử lý nợ xấu nội bảng đạt 117.800 tỷ đồng.

Đối với việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, lũy kế từ 2013 đến tháng 3/2019, VAMC mua nợ xấu đạt 338.849 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng tương ứng với giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng.

Về mua nợ theo giá trị thị trường, lũy kế đến 3/2019, VAMC mua được 46 khoản nợ với dư nợ gốc đạt 5.882 tỷ đồng và giá mua bán nợ đạt 5.960 tỷ đồng.

Lũy kế từ 2013 đến tháng 3/2019, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi nợ ước đạt gần 120.512tỷ đồng. Đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong năm 2017và 2018 ước đạt 67.891 tỷ đồng, gần bằng 57% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ năm 2013 đến năm 2018.

Quốc Thụy

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số