(NDH) Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do nhận chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất công xen cài đang là một trong những điểm nghẽn của thị trường hiện nay.

Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đề nghị UBND TP HCM sớm có báo cáo rà soát, tổng hợp các trường hợp đang sử dụng đất có nguồn gốc đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất công xen cài.

Thứ nhất, đất được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được phê duyệt. Thứ hai, đất đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng để triển khai dự án xây dựng nhà ở. Thứ ba, đất đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Theo đề nghị trước đây từ Văn phòng Chính phủ, các trường hợp này phải được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

HoREA cũng nhắc lại Bộ Xây dựng đã thống nhất với đề nghị của UBND TP HCM là diện tích đất trong các trường hợp nêu trên được coi là đất ở khi đã được xác định là đất ở, được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thìvKhi nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai và có đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được xem xét chỉ định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Luật Nhà ở số 65.

Khổng Chiêm

Theo Ndh.vn/ Tạp chí Nhịp sống số