Lâm Đồng chỉ đạo nóng về siêu đô thị nghỉ dưỡng Đại Ninh

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong 1 tháng phải báo cáo cụ thể về việc giãn tiến độ, điều chỉnh dự án khu đô thị Nam Đà Lạt.