Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 4/7 - 8/7

23 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần tới.