Đưa ra triển vọng tích cực cho ngành thép song Mirae Asset dự phóng lợi nhuận Hoà Phát (HPG) và Nam Kim (NKG) đồng loạt "đi lùi" trong năm 2022

Mirae Asset dự phóng tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG năm 2022 lần lượt đạt 143.438 tỷ (-5% so với cùng kỳ) và 28.281 tỷ (-18% so với cùng kỳ).