SSI Research: Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục các quỹ đầu tư trên thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2020

Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2020, theo khảo sát các nhà quản lý quỹ của Bank of America Merill Lynch. Vốn vẫn ghi nhận vào ròng vào thị trường cổ phiếu, tuy nhiên tổng giá trị giảm mạnh (49,9 tỷ USD, giảm 52,8% so với tháng 1).