VnDirect: Ngân hàng Nhà nước có thể tăng lãi suất điều hành trong quý IV

Theo VnDirect, NHNN sẽ nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ "phù hợp", không thắt chặt chính sách ngay lập tức để hỗ trợ phục hồi kinh tế và ổn định thị trường.