Tiền ào ạt chảy vào Forex: Ví điện tử, thẻ quốc tế tiếp tay hay bất lực?

Đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế Visa, Matescard.