Tăng trưởng tín dụng đã đạt 7,26%

Ngoài việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng cũng đã hạ lãi suất cho nhiều doanh nghiệp và người dân phải chịu ảnh hưởng của Covid-19 và bão lũ...